Warsztaty „Mamo pozwól mi poznać Polskę”

18.04.2015 10:14

17 i 18 kwietnia odbyły się czwarte warsztaty dla rodziców uczniów Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lago Patria. Tym razem zajęcia prowadził trener, ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Ostródzie – mgr Zdzisław Hofman.

W trakcie warsztatów odbyły się trzy sesje. Pierwsza, (17 kwietnia br. ) dla nauczycieli trwała 5 godzin. Zajęcia odbywały się w formie ćwiczeń interaktywnych, gier dydaktycznych, dyskusji oraz wykładu z wykorzystaniem prezentacji PPT. Poruszono wiele tematów, a wśród nich m.in : tożsamość kulturowa młodych Polaków na obczyźnie, dwujęzyczność, wielokulturowość jako cenny zasób rozwojowy młodych Polaków, korzyści rozwojowe i motywacja do nauki języka ojczystego, szkoła jako miejsce budowania i pogłębiania więzi oraz budowania poczucia wartości ucznia.

Na drugi dzień, w sobotę 18 kwietnia, odbyły się kolejne, dwugodzinne sesje z udziałem rodziców. W sumie, w warsztatach wzięło udział 34 rodziców. Polonijni rodzice z zainteresowaniem słuchali o zmianach w budowaniu relacji z dziećmi, o stawianiu granic i wymagań, dowiedzieli się jak wspierać i motywować dzieci do nauki. Poruszono tematy o budowaniu poczucia własnej wartości dzieci z uwzględnieniem tożsamości polskiej, o znaczeniu dwujęzyczności i jej realizacji w praktyce szkolnej i domowej, o roli języka jako narzędzia przybliżania tradycji i kultury polskiej – dbałość o podtrzymywanie relacji i kontaktów z rodziną i z Krajem. Cenne okazały się też wskazówki dotyczące rozwoju dzieci, szczególnie w okresie akceleracji.

Po zakończeniu sesji odbywały się rozmowy indywidualne trenera z rodzicami o problemach i wyzwaniach przed jakimi stają ich dzieci.

Rodzice wykazywali bardzo duże zainteresowanie tematyką, nowym podejściem do problematyki wychowawczej.

Projekt był współfinansowany z funduszy polonijnych MSZ.

Na kolejne, ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty zapraszamy 23 maja 2015 , które odbęda się w siedzibie Sobotniej Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lago Patria.

Mgr Zdzisław Hofman jest założycielem i prezesem Fundacji Rozwoju Wolontariatu, trener III stopnia - superwizor Stowarzyszenia KLANZA, rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener biznesu. Tutor I i VII edycji programu Liderzy PAFW. Z zawodu nauczyciel biologii z zamiłowania dziennikarz radiowy. Wieloletni prezes Stowarzyszenia KLANZA. Obecnie Dyrektor Centrum Szkoleniowego KLANZA – ogólnopolskiej placówki doskonalenia nauczycieli. 4 grudnia 2012 roku Zdzisław Hofman został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.