POLSKA ŚWIETLICA

25.02.2016 01:11

UWAGA!

W czwartek (3.03.2016) rozpoczynamy zajęcia w naszej „Polskiej Świetlicy”.  W programie m.in.:  Klub Lektury – wspólne czytanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, Bajkoterapia, zajęcia plastyczne „My się zimy nie boimy” – papierowe zimowe wycinanki, origami oraz kreatywne malowanie bielą na czernim zajęcia ruchowe i interakcyjne z wykorzystaniem metody Klanza, metody dramowej oraz muzyki oraz wiele innych atrakcji. Zajęcia w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15:00 – 18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!

Info: 377 97 31 608

Email: sobotniaszkola@libero.it      lub   info@istitutopolonia.it

Zajęcia poprowadzi pani Monika Gadyńska, z wykształcenia magister pedagogiki ogólnej o specjalności psychopedagogika kreatywności oraz magister psychologii o specjalności psychologia ogólna i psychodiagnostyka. Od lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  w szerokim zakresie (psycholog przedszkolny i szkolny, wychowawca, nauczyciel świetlicy, nauczyciel przedmiotów dodatkowych, trener szybkiego czytania, mnemotechnik oraz twórczego myślenia).