Podziękowania - wsparcie dla szkoły

14.01.2018 23:15

 

Dzięki wsparciu uzyskanemu w roku 2017 w ramach Projektu "Wschód - Zachód, Północ - Południe: łączy nas Polska. Dofinasowanie działalności szkół  i zakupu pomocy edukacyjnych szkołom" ze śrdoków Senatu RP w ramach opieki nad Polską i Polakami za granicą, nasza szkoła uzyskała refundację niektórych poniesionych kosztów od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w kategoriach: bieżącego utrzymania lokali, wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych, pomocy metodycznych i artykułów  biurowych.

Zarząd Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele i  Rodzice dziękują za wsparcie.