Konkurs “Rodzic na 6”

21.03.2019 22:01

Specjalne wyróżnienie dla wybitnych rodziców Szkół polonijnych na całym świecie

Na prośbę organizatorów powielamy świetną inicjatywę wyróżniającą naszych polonijnych rodziców.Konkurs jest współorganizowany przez Komisję Kulturalno-Oświatową "Szkoła Polska" w Portland, Oregon i Kongres Oświaty Polonijnej. Wedle regulaminu  kandydatury mogą być zgłaszane do 30 kwietnia br.

  Wymagana dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronach:

https://www.szkolapolskapdx.org/,

https://www.zjazdportland2018.com/ ,

https://www.kop-pl.com/ .

Pytania należy kierować pod adres: zjazdportland2018@gmail.com