Nasi goście. Od lewej przedstawciel UNICEEF Campania, Konsul Honorowy dott.dal Verme, Kierownik Wydziału Konsularnego z Ambasady w Rzymie, Jadwiga Pietrasik, Starsi Oficerowie WP z NATO, Mariusz Hasiuk i Grzegorz Kokosiński

Nasi goście. Od lewej przedstawciel UNICEEF Campania, Konsul Honorowy dott.dal Verme, Kierownik Wydziału Konsularnego z Ambasady w Rzymie, Jadwiga Pietrasik, Starsi Oficerowie WP z NATO, Mariusz Hasiuk i Grzegorz Kokosiński